Journal Of Applied Horticulture


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal of Applied Horticulture
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0972-1045
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
هند
کشور
0972-1045
ISSN
0972-1045
e-ISSN
2008 تا کنون
مدت فعالیت
Society for Adancement of Horticulture
ناشر
Journal Of Applied Horticulture

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از اکتبر ۲۰۲۲ از این نمایه حذف شده است.
برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید