تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

Journal Of Arthropod-borne Diseases


ایران
کشور
۱٫۱۹۸
Impact Factor
2322-1984
ISSN
2322-2271
e-ISSN
2012 تا کنون
مدت فعالیت
Tehran University of Medical Sciences
ناشر
jad.tums.ac.ir
سایت مجله

ISI

آخرین بروز رسانی مارس ۲۰۲۳
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

این مجله مقاله پژوهشی اصلی، ارتباط کوتاه، یادداشت علمی، گزارش موردی، نامه به سردبیر و مقاله مروری را به زبان انگلیسی منتشر می کند. دامنه مقالات شامل تمام جنبه های بیماری های منتقله از بندپایان از جمله:
● سیستماتیک
● اکولوژی برداری
● اپیدمیولوژی
● ایمونولوژی
● انگل شناسی
● زیست شناسی مولکولی
● ژنتیک
● پویایی جمعیت
● سم شناسی
● کنترل برداری
● تشخیص و درمان و سایر موضوعات مرتبط.


برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید