Journal Of Complementary Medicine Research


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal of Complementary Medicine Research
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2146-8397
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2146-8397
ISSN
2577-5669
e-ISSN
Ejmanager Llc
ناشر
Journal Of Complementary Medicine Research

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از می ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید