Medical Science


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Medical science: International Journal for Medicine
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2321-7359
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
2321-7367
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2321-7359
ISSN
2321-7367
e-ISSN
Discovery Publication
ناشر
Medical Science

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از می ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید