Periodico Tche Quimica


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Periodico Tche Quimica
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1806-0374
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
2179-0302
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
برزیل
کشور
1806-0374
ISSN
2179-0302
e-ISSN
2011 تا 2020
مدت فعالیت
Tche Quimica Group
ناشر
www.journal.tchequimica.com
سایت مجله
Periodico Tche Quimica

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

این مجله مقالات پژوهشی اصلی، مقالات مروری، ارتباطات کوتاه (انتشارات علمی)، نقد کتاب، مقالات انجمن، اطلاعیه ها یا نامه ها و همچنین مصاحبه ها را منتشر می کند. از محققان همه کشورها دعوت می شود تا در صفحات آن منتشر کنند.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید