Pragmatics


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Pragmatics
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1018-2101
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
بلژیک
کشور
۰٫۷۱۷
Impact Factor
۰٫۶۵۲
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۳۰٫۳۱۱
Impact Factor میانگین درصد
1018-2101
ISSN
2406-4238
e-ISSN
2005 تا کنون
مدت فعالیت
IPrA Research Center
ناشر
benjamins.com
سایت مجله
Pragmatics

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه های استنادی SSCI و AHCI ثبت شده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

پراگماتیک، فصلنامه معتبر انجمن بین المللی عمل شناسی (IPrA) است که در سال 1986 برای نشان دادن حوزه عمل شناسی زبانی، که به طور گسترده به عنوان علم میان رشته ای (شناختی، اجتماعی، فرهنگی) استفاده از زبان تلقی می شود، تأسیس شد.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید