Revista Cientifica-facultad De Ciencias Veterinarias


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
REVISTA CIENTIFICA- FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0798-2259
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.fcv.luz.edu.ve/index.php?option =com_content&task=section&id=11&Itemi d=186
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
cientificaonline.com/index. php/CIENTIFICA/index
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Revista Cientifica-Facultad De Ciencias Veterinarias
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0798-2259
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
ونزوئلا
کشور
۰٫۴۴۴
Impact Factor
۰٫۴۴۴
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۱۲٫۶۷۱
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0798-2259
ISSN
2521-9715
e-ISSN
1997 و 1999 تا 2018
مدت فعالیت
Universidad del Zulia
ناشر
produccioncientificaluz.org
سایت مجله
Revista Cientifica-facultad De Ciencias Veterinarias

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record نیز ثبت گردیده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

رتبه مجله در رشته تخصصی در پایین جدول بخش سایمگو نشان داده شده است.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید