تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago ژانویه ۲۰۲۲
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

Q2 لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۲)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Psychology, Psychoanalysis
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۰٫۷۰۴Q2International Journal Of Psychoanalysis
هلندBrill
 • Social Sciences, General
 • History
۰٫۶۹۵Q2Journal Of The Economic And Social History Of The Orient
هلندElsevier
 • Mathematics, Applied
 • Mathematics
 • Logic
۰٫۶۷۸Q2Annals Of Pure And Applied Logic
آمریکاRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Sociology & Social Sciences
 • Cultural Studies
 • History
 • General
 • Social Sciences, General
۰٫۶۶۷Q2Interventions-international Journal Of Postcolonial Studies
آمریکاDuke Univ Press
 • Sociology & Social Sciences
 • History
 • Social Sciences, General
۰٫۶۶۷Q2Hahr-hispanic American Historical Review
انگلستانOxford Univ Press
 • Sociology & Social Sciences
 • History
 • Social Sciences, General
۰٫۶۵۵Q2English Historical Review
انگلستانCambridge Univ Press
 • History
 • History Of Social Sciences
 • Economics
 • Social Sciences, General
۰٫۶۵۳Q2Journal Of The History Of Economic Thought
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • History
 • Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
 • Sociology & Social Sciences
 • Social Sciences, General
۰٫۶۴۸Q2International Journal Of The History Of Sport
انگلستانCambridge Univ Press
 • Social Sciences, General
 • History
۰٫۶۴۷Q2Journal Of African History
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Sociology & Social Sciences
 • History
 • Area Studies
 • Social Sciences, General
۰٫۶۱۵Q2London Journal
انگلستانWiley
 • Anthropology
 • History
 • Sociology
 • Sociology & Social Sciences
 • Social Sciences, General
۰٫۵۹۷Q2Journal Of Historical Sociology
Klett-cotta Verlag
 • Psychology, Psychoanalysis
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۰٫۵۸۴Q2Psyche-zeitschrift Fur Psychoanalyse Und Ihre Anwendungen
شیلیUniv Catolica Norte
 • History
 • Anthropology
 • Archaeology
 • Social Sciences, General
۰٫۵۸۱Q2Estudios Atacamenos
انگلستانSage Publications Ltd
 • Sociology & Social Sciences
 • History
 • Social Sciences, General
۰٫۵۸Q2Journal Of Contemporary History
آمریکاOxford Univ Press Inc
 • Social Sciences, General
 • History
۰٫۵۷۸Q2Journal Of Social History
انگلستانEdinburgh Univ Press
 • Sociology & Social Sciences
 • History
 • Social Sciences, General
۰٫۵۷۷Q2Scottish Historical Review