Armenian Journal Of Mathematics


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Armenian Journal of Mathematics
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1829-1163
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
ارمنستان
کشور
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
1829-1163
ISSN
1829-1163
e-ISSN
2019 تا کنون
مدت فعالیت
Republic of Armenia National Academy of Sciences
ناشر
armjmath.sci.am
سایت مجله
Armenian Journal Of Mathematics

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید