Gazzetta Medica Italiana Archivio Per Le Scienze Mediche


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0393-3660
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
ایتالیا
کشور
0393-3660
ISSN
1827-1812
e-ISSN
1965 تا 1965 و 1984 تا کنون
مدت فعالیت
Edizioni Minerva Medica
ناشر
www.minervamedica.it
سایت مجله
Gazzetta Medica Italiana Archivio Per Le Scienze Mediche

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

مجله Gazzetta Medica Italiana مقالات علمی در زمینه پزشکی و فارماکولوژی منتشر می کند. دستنوشته ها ممکن است در قالب سرمقاله، مقاله اصلی، مقاله مروری، گزارش موردی، یادداشت های درمانی، مقالات ویژه و نامه به سردبیر ارسال شوند.
انتظار می‌رود که دست‌نوشته‌ها با دستورالعمل‌های نویسندگانی مطابقت داشته باشند که با الزامات یکسان برای نسخه‌های خطی ارسال شده توسط کمیته بین‌المللی ویراستاران مجلات پزشکی (www.icmje.org) به ویراستاران زیست پزشکی ارسال شده‌اند. مقالاتی که با استانداردهای بین المللی مطابقت نداشته باشند برای پذیرش در نظر گرفته نمی شوند.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید