Journal Of Vibroengineering


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal of Vibroengineering
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1392-8716
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
لیتوانی
کشور
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
1392-8716
ISSN
1392-8716
e-ISSN
2008 تا کنون
مدت فعالیت
Vibromechanika
ناشر
www.jvejournals.com
سایت مجله
Journal Of Vibroengineering

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

مجله مهندسی ارتعاش (JVE) یک مجله معتبر بین المللی است که در جنبه های نظری و عملی مهندسی ارتعاش تخصص دارد.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید