Pesquisa Agropecuaria Tropical


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Pesquisa Agropecuaria Tropical (Agricultural Research in the Tropics)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1517-6398
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
1983-4063
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
برزیل
کشور
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
1517-6398
ISSN
1983-4063
e-ISSN
2010 تا کنون
مدت فعالیت
Universidade Federal De Goias (UFG)
ناشر
www.revistas.ufg.br
سایت مجله
Pesquisa Agropecuaria Tropical

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

هدف این مجله عمدتاً انتشار تحقیقات در زمینه علوم کشاورزی است که زیر حوزه هایی مانند زراعت را پوشش می دهد. مهندسی کشاورزی، جنگلداری و مواد غذایی؛ توسعه روستایی و مناطق مرتبط؛ تا زمانی که ارتباط نزدیکی با زمینه کشاورزی گرمسیری داشته باشند.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید