Scalable Computing-practice And Experience


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Scalable Computing: Practice and Experience
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1895-1767
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
رومانی
کشور
1895-1767
ISSN
1895-1767
e-ISSN
2005 تا کنون
مدت فعالیت
universitatea de vest
ناشر
www.scpe.org
سایت مجله
Scalable Computing-practice And Experience

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

حوزه محاسبات مقیاس پذیر به بلوغ رسیده و به نقطه ای رسیده است که موضوعات و روندهای جدید نیاز به یک انجمن حرفه ای دارد. SCPE این راه را با انتشار مقالات داوری اصلی که به زمان حال و همچنین آینده محاسبات موازی و توزیع شده می پردازد، فراهم می کند. این مجله بر روی توسعه الگوریتم، پیاده سازی و اجرا بر روی معماری های موازی دنیای واقعی، و استفاده از محاسبات موازی و توزیع شده برای حل مشکلات زندگی واقعی تمرکز خواهد کرد.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید