Tem Journal-technology Education Management Informatics


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
TEM Journal: Technology, Education, Management, Informatics
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2217-8309
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
صربستان
کشور
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
2217-8309
ISSN
2217-8333
e-ISSN
2017 تا کنون
مدت فعالیت
UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science
ناشر
www.temjournal.com
سایت مجله
Tem Journal-technology Education Management Informatics

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

TEM JOURNAL - فناوری، آموزش، مدیریت، انفورماتیک
یک مجله با دسترسی آزاد، دوسوکور با بازبینی همتا است که مقالات علوم بین رشته ای را منتشر می کند:

• فن آوری،
• علوم کامپیوتر و انفورماتیک،
• تحصیلات،
• مدیریت

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید