Turkish Journal Of Physiotherapy Rehabilitation-turk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2651-4451
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
2651-446x
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
ترکیه
کشور
2651-4451
ISSN
2651-446X
e-ISSN
2018 تا کنون
مدت فعالیت
Turkish Physiotherapy Association
ناشر
Turkish Journal Of Physiotherapy Rehabilitation-turk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:
برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید