لیست مجلات با داوری آسان

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 
در جدول زیر فهرست مجلات با داوری آسان به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
آمریکاAmer Inst Aeronautics Astronautics
 • Engineering, Aerospace
 • Aerospace Engineering
 • Engineering
۰٫۱۱۱Q4اشتراک تهیه کنید
فرانسهElsevier France-editions Scientifiques Medicales Elsevier
 • Engineering, Aerospace
 • Aerospace Engineering
 • Engineering
۵٫۱۰۷Q1اشتراک تهیه کنید
آمریکاSpringer
 • Clinical Medicine
 • Surgery
۲٫۳۲۶Q3اشتراک تهیه کنید
آلمانElsevier Gmbh
 • Engineering, Electrical & Electronic
 • Telecommunications
 • Telecommunications Technology
 • Information Technology & Communication Systems
 • Computer Science
۳٫۱۸۳Q2اشتراک تهیه کنید
اسپانیاAssoc Antics Alumnes Inst Quimic Sarria - Aiqs
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry
۰٫۳۷Q4اشتراک تهیه کنید
آفریقای جنوبیEntomological Soc Southern Africa
 • Entomology/Pest Control
 • Entomology
 • Plant & Animal Science
۱٫۱۸۸Q3اشتراک تهیه کنید
اوگانداMakerere Univ, Coll Health Sciences,sch Med
 • Medicine, General & Internal
 • Clinical Medicine
۰٫۹۲۷Q4اشتراک تهیه کنید
آفریقای جنوبیCouncil Natal Museum
 • Entomology
 • Paleontology
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۰٫۳۶Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Marine & Freshwater Biology
 • Environment/Ecology
۱Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Environment/Ecology
 • Ecology
۱٫۴۲۶Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۰٫۶۱۱Q4اشتراک تهیه کنید
آفریقای جنوبیTaylor & Francis Ltd
 • Marine & Freshwater Biology
 • Aquatic Sciences
 • Plant & Animal Science
۱٫۱۸۳Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Ecology
 • Environmental Sciences
 • Environment/Ecology
۱٫۲۹۳Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۱٫۴۳۶Q3اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer
 • General & Internal Medicine
 • Geriatrics & Gerontology
 • Medical Research, General Topics
 • Clinical Medicine
۳٫۶۳۶Q3اشتراک تهیه کنید
سوئیسAgrarforschung
 • Agriculture, Multidisciplinary
 • Agricultural Sciences
۰٫۲۵Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Agricultural Economics & Policy
 • Economics & Business
۰٫۶۸۶Q4اشتراک تهیه کنید
آمریکاWiley
 • Agricultural Economics & Policy
 • Food Science & Technology
 • Economics
 • Food Science/Nutrition
 • Agricultural Sciences
۲٫۰۵۷Q2اشتراک تهیه کنید
فنلاندScientific Agricultural Soc Finland
 • Agriculture, Multidisciplinary
 • Food Science & Technology
 • Agriculture/Agronomy
 • Agricultural Sciences
۱٫۳۷۵Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Entomology/Pest Control
 • Entomology
 • Plant & Animal Science
۲٫۵۰۹Q1اشتراک تهیه کنید