تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

لیست مجلات با داوری آسان

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر درصد پذیرش مقاله

امکان پذیرش مقاله بیشتر از
 
درصد
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشرامکان پذیرش مقالهرشته تخصصیImpact Factor Q نام مجله
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۹۴ %
 • Sociology & Social Sciences
 • History
 • Social Sciences, General
۰٫۳Q4اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۷۶ %
 • Psychology, Clinical
 • Psychology, Psychoanalysis
۰٫۳Q4اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۷۱ %
 • Humanities, Multidisciplinary
 • General
۰٫۳Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۷۵ %
 • Archaeology
۰٫۳Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
Wiley ۸۰ %
 • Language & Linguistics
۰٫۳اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۸۸ %
 • Archaeology
۰٫۳Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۷۷ %
 • Humanities, Multidisciplinary
۰٫۲Q3اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۱۰۰ %
 • Religion
۰٫۲Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۹۵ %
 • Literature, German, Dutch, Scandinavian
 • Literature
۰٫۲Q4اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۹۱ %
 • Archaeology
۰٫۲Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۹۳ %
 • Film, Radio, Television
۰٫۲Q3اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاWiley ۷۷ %
 • Philosophy
 • Religion
 • Religion & Theology
۰٫۱Q3اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۷۱ %
 • Humanities, Multidisciplinary
۰٫۱Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
فرانسهElsevier Masson, Corporation Office ۷۵ %
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
۰٫۱Q3اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۸۱ %
 • Film, Radio, Television
(تنظیم نشده)Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd ۹۰ %
 • History
(تنظیم نشده)Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
Wiley ۸۳ %
 • Electrochemistry
 • Energy & Fuels
 • Materials Science, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانWiley ۷۳ %
 • Materials Science, Biomaterials
 • Engineering, Biomedical
(تنظیم نشده)اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۸۱ %
 • Anthropology
 • Archaeology
(تنظیم نشده)Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
Taylor & Francis Ltd ۷۹ %
 • Transportation
 • Geography
(تنظیم نشده)Q2اشتراک طلایی تهیه کنید