لیست مجلات با داوری آسان

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 
در جدول زیر فهرست مجلات با داوری آسان به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
لهستانActa Biochimica Polonica
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Biochemistry & Biophysics
 • Biology & Biochemistry
۲٫۱۴۹Q4اشتراک تهیه کنید
شیلیUniv Chile, Centro Interdisciplinario Estudios Bioetica
 • Ethics
 • Social Sciences, Biomedical
 • Medical Ethics
 • Social Sciences, General
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
لهستانPolska Akad Nauk, Polish Acad Sciences, Pas Branch Cracow
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۰٫۹۳۸Q4اشتراک تهیه کنید
Federacion Bioquimica Provincia Buenos Aires
 • Medical Laboratory Technology
 • Chemistry
۰٫۱۲۸Q4اشتراک تهیه کنید
هلندSpringer
 • Mathematical & Computational Biology
 • Biology
 • Biology & Biochemistry
۱٫۷۷۴Q3اشتراک تهیه کنید
برزیلSoc Botanica Brasil
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۱٫۲۶۸Q3اشتراک تهیه کنید
کرواسیUniv Zagreb, Fac Science, Div Biology
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۰٫۹۴۳Q4اشتراک تهیه کنید
تایوانTaiwan Soc Cardiology
 • Cardiac & Cardiovascular System
 • Clinical Medicine
۲٫۶۷۲Q3اشتراک تهیه کنید
اسلوونیKarst Research Inst Zrc Sazu
 • Geosciences, Multidisciplinary
 • Geosciences
۰٫۸۴۴Q4اشتراک تهیه کنید
اسلوونیSlovensko Kemijsko Drustvo
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Chemistry
۱٫۷۳۵Q3اشتراک تهیه کنید
لهستانMuseum & Inst Zoology Pas-polish Acad Sciences
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۱٫۰۷۳Q3اشتراک تهیه کنید
جمهوری چکGalen Sro
 • Clinical Medicine
 • Orthopedics
۰٫۵۳۱Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Clinical Medicine
 • Surgery
۱٫۰۹Q4اشتراک تهیه کنید
مجارستانAkademiai Kiado Zrt
 • Chemistry, Analytical
 • Chemistry
۱٫۶۳۹Q4اشتراک تهیه کنید
برزیلActa Cirurgica Brasileira
 • Clinical Medicine
 • Surgery
۱٫۳۸۸Q4اشتراک تهیه کنید
کرواسیSestre Milosrdnice Univ Hospital
 • Medicine, General & Internal
 • Clinical Medicine
۰٫۷۸Q4اشتراک تهیه کنید
سوئیسKarger
 • Biology & Biochemistry
 • Pathology
۲٫۳۱۹Q3اشتراک تهیه کنید
کرواسیCroation Dermatovenerological Soc
 • Clinical Medicine
 • Dermatology
۱٫۲۵۶Q4اشتراک تهیه کنید
رومانیEditura Acad Romane
 • Endocrinology & Metabolism
 • Clinical Medicine
۰٫۸۷۷Q4اشتراک تهیه کنید
جمهوری چکNarodni Muzeum - Prirodovedecke Muzeum
 • Plant & Animal Science
 • Entomology
۰٫۷۳۷Q4اشتراک تهیه کنید