تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

لیست مجلات با داوری آسان

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر درصد پذیرش مقاله

امکان پذیرش مقاله بیشتر از
 
درصد
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشرامکان پذیرش مقالهرشته تخصصیImpact Factor Q نام مجله
آمریکاWiley ۷۹ %
 • Molecular Biology & Genetics
 • Genetics & Heredity
۳٫۱Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd ۱۰۰ %
 • Psychiatry/Psychology
 • Psychiatry
۲٫۸Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاWiley ۷۲ %
 • Aquatic Sciences
 • Fisheries
 • Plant & Animal Science
۲٫۸Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانWiley ۸۳ %
 • Language & Linguistics
 • Linguistics
۲٫۵Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاTaylor & Francis Inc ۸۵ %
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Biology & Biochemistry
۲٫۳Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاWiley ۸۶ %
 • Geography, Physical
 • Geosciences, Multidisciplinary
 • Earth Sciences
 • Geosciences
۲٫۲Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd ۹۱ %
 • Physics, Multidisciplinary
 • Physics
۲Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاTaylor & Francis Ltd ۷۷ %
 • Environmental Sciences
 • Geography, Physical
 • Multidisciplinary
 • Environment/Ecology
۲Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
آلمانWiley-v C H Verlag Gmbh ۸۴ %
 • Engineering, Chemical
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
۱٫۹Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانWiley ۷۸ %
 • Environmental Studies, Geography & Development
 • Geography
 • Social Sciences, General
۱٫۸Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۹۵ %
 • Anthropology
 • Archaeology
 • Social Sciences, General
۱٫۷Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۷۳ %
 • Clinical Neurology
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۱٫۷Q3اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۷۱ %
 • Public Administration
۱٫۶Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Inc ۹۵ %
 • Organic Chemistry/Polymer Science
 • Chemistry, Organic
 • Chemistry
۱٫۵Q4اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Inc ۷۱ %
 • Earth Sciences
 • Paleontology
 • Geosciences
۱٫۴Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd ۸۰ %
 • Biology & Biochemistry
 • Paleontology
 • Biology
۱٫۴Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاWiley ۷۴ %
 • Anthropology
۱٫۳Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd ۷۷ %
 • Communication
۱٫۳Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Inc ۷۲ %
 • Criminology & Penology
۱٫۳Q2اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۱۰۰ %
 • Information Science & Library Science
۱٫۳Q2اشتراک طلایی تهیه کنید