لیست مجلات با داوری آسان

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 
در جدول زیر فهرست مجلات با داوری آسان به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
برزیلUniv Fed Sao Paulo, Dept Enfermagen
 • Clinical Medicine
 • Nursing
۰٫۶۶۷Q4اشتراک تهیه کنید
چینScience Press
 • Earth Sciences
 • Geology
 • Geosciences
۱٫۴۱Q3اشتراک تهیه کنید
کرواسیSciendo
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۲٫۲۳Q4اشتراک تهیه کنید
لهستانPolish Acad Sciences Inst Physics
 • Physics, Multidisciplinary
 • Physics
۰٫۵۷۷Q4اشتراک تهیه کنید
لهستانJagiellonian Univ Press
 • Physics, Multidisciplinary
 • Physics
۰٫۷۴۸Q4اشتراک تهیه کنید
اسلواکیSlovak Acad Sciences Inst Physics
 • Physics, Multidisciplinary
۰Q4اشتراک تهیه کنید
چینPeking Univ Press
 • Chemistry, Physical
 • Chemistry
۲٫۲۶۸Q3اشتراک تهیه کنید
لهستانPolskie Towarzystwo Farmaceutyczne
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۰٫۳۳Q4اشتراک تهیه کنید
مجارستانBudapest Tech
 • Engineering, Multidisciplinary
 • Engineering
۱٫۸۰۶Q3اشتراک تهیه کنید
لهستانJagiellonian Univ, Inst Environmental Sciences
 • Microbiology
 • Biology
۰٫۸۹۲Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانSage Publications Ltd
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
 • Radiology, Nuclear Medicine & Imaging
 • Clinical Medicine
۱٫۹۹Q3اشتراک تهیه کنید
پرتغالPublisaude-edicoes Medicas Lda
 • Clinical Medicine
 • Rheumatology
۱٫۲۹Q4اشتراک تهیه کنید
برزیلUniv Fed Rio Grande Do Sul
 • Plant & Animal Science
 • Veterinary Sciences
۰٫۳۳۷Q4اشتراک تهیه کنید
لهستانUniv Life Sciences Lublin
 • Agricultural Sciences
 • Horticulture
۰٫۶۷۳Q4اشتراک تهیه کنید
برزیلUniv Estadual Maringa, Pro-reitoria Pesquisa Pos-graduacao
 • Agricultural Sciences
 • Agronomy
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
برزیلUniv Estadual Maringa, Pro-reitoria Pesquisa Pos-graduacao
 • Multidisciplinary Sciences
 • Multidisciplinary
۰٫۵۵Q4اشتراک تهیه کنید
هلندElsevier
 • Medical Research, General Topics
 • Parasitology
 • Tropical Medicine
 • Clinical Medicine
۳٫۱۱۲Q1اشتراک تهیه کنید
جمهوری چکVeterinarni A Farmaceuticka Univerzita Brno
 • Veterinary Medicine/Animal Health
 • Veterinary Sciences
 • Plant & Animal Science
۰٫۶۶۷Q4اشتراک تهیه کنید
مجارستانAkademiai Kiado Zrt
 • Veterinary Medicine/Animal Health
 • Veterinary Sciences
 • Plant & Animal Science
۰٫۹۵۵Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانBmc
 • Veterinary Medicine/Animal Health
 • Veterinary Sciences
 • Plant & Animal Science
۱٫۶۹۵Q2اشتراک تهیه کنید