ایرانی ISI لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
ایرانIslamic Azad Univ, Rasht
  • Agriculture, Dairy & Animal Science
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Applied Animal Science
ایرانBabol Univ Medical Sciences
  • Medicine, General & Internal
(تنظیم نشده)Caspian Journal Of Internal Medicine
ایرانUniv Tehran, Fac Natural Resources
  • Marine & Freshwater Biology
(تنظیم نشده)International Journal Of Aquatic Biology-ijab
ایرانIslamic Azad Univ, Isfahan-khorasgan Branch
  • Environmental Sciences
(تنظیم نشده)International Journal Of Recycling Of Organic Waste In Agriculture
ایرانSemnan Univ
  • Mathematics
(تنظیم نشده)International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications
ایرانIslamic Azad Univ, Tonekabon Branch
  • Marine & Freshwater Biology
(تنظیم نشده)International Aquatic Research
ایرانIsfahan Univ Medical Sciences, Isfahan Cardiovascular Res Center
  • Cardiac & Cardiovascular System
(تنظیم نشده)Arya Atherosclerosis
ایرانShiraz Univ Medical Sciences
  • Oncology
(تنظیم نشده)Middle East Journal Of Cancer
ایرانUniv Guilan
  • Biodiversity Conservation
(تنظیم نشده)Caspian Journal Of Environmental Sciences