ایرانی ISI لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
ایرانShiraz Univ
 • Biochemistry & Molecular Biology
(تنظیم نشده)Molecular Biology Research Communications
ایرانUniv Tehran
 • Environmental Sciences
(تنظیم نشده)Pollution
ایرانUniv Religions & Denominations
 • Religion
(تنظیم نشده)Religious Inquiries
ایرانAvicenna Organ Transplant Center
 • Transplantation
(تنظیم نشده)International Journal Of Organ Transplantation Medicine
ایرانAnnals Applied Sport Science
 • Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
(تنظیم نشده)Annals Of Applied Sport Science
ایرانVarastegan Inst Medical Sciences
 • Biochemistry & Molecular Biology
(تنظیم نشده)Reports Of Biochemistry And Molecular Biology
ایرانWolters Kluwer Medknow Publications
 • Ophthalmology
(تنظیم نشده)Journal Of Current Ophthalmology
ایرانTehran Univ Medical Sciences Publ
 • Medical Ethics
(تنظیم نشده)Journal Of Medical Ethics And History Of Medicine
ایرانMaterials & Energy Research Center-merc
 • Engineering, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)International Journal Of Engineering
ایرانShahid Beheshti Univ Medical Sciences, Fac Medicine
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
(تنظیم نشده)Journal Of Lasers In Medical Sciences
ایرانIslamic Azad Univ, Shahreza Branch
 • Chemistry, Physical
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Catalysis
ایرانIranian Soc Physiology & Pharmacology
 • Physiology
(تنظیم نشده)Physiology And Pharmacology
ایرانNegah Inst Scientific Communication
 • Geriatrics & Gerontology
(تنظیم نشده)Salmand-iranian Journal Of Ageing
ایرانTehran Univ Medical Sciences
 • Nursing
(تنظیم نشده)Nursing Practice Today
ایرانTabriz Univ Medical Sciences, Fac Pharmacy
 • Pharmacology & Pharmacy
(تنظیم نشده)Pharmaceutical Sciences
ایرانShahid Sadoughi Univ Medical Sciences
 • Obstetrics & Gynecology
(تنظیم نشده)International Journal Of Reproductive Biomedicine
ایرانIslamic Azad Univ, Mashhad Branch
 • Geosciences, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Earth Sciences
ایرانMashhad Univ Med Sciences
 • Pediatrics
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Neonatology
ایرانIranian Child Neurology Soc
 • Clinical Neurology
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Child Neurology
ایرانBriefland
 • Infectious Diseases
(تنظیم نشده)Archives Of Clinical Infectious Diseases