ایرانی ISI لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
ایرانSpringer Basel Ag
 • Mathematics, Applied
 • Mathematics
۰٫۹۹Q2Banach Journal Of Mathematical Analysis
ایرانIranian Soc Nephrolgy
 • Urology & Nephrology
 • Clinical Medicine
۰٫۸۹۲Q4Iranian Journal Of Kidney Diseases
ایرانSpringer Basel Ag
 • Mathematics, Applied
 • Mathematics
۰٫۸۸۵Q3Annals Of Functional Analysis
ایرانIranian Fisheries Science Research Inst-ifsri
 • Plant & Animal Science
 • Fisheries
۰٫۸۰۱Q4Iranian Journal Of Fisheries Sciences
ایرانIjrr-iranian Journal Radiation Res
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
 • Clinical Medicine
۰٫۷۷۹Q4International Journal Of Radiation Research
ایرانJihad Daneshgahi
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Engineering, Chemical
 • Chemistry
۰٫۷۵۹Q4Iranian Journal Of Chemistry & Chemical Engineering-international English Edition
ایرانSpringer Singapore Pte Ltd
 • Mathematics
۰٫۶۴۴Q4Bulletin Of The Iranian Mathematical Society
ایرانBriefland
 • Clinical Medicine
 • Pediatrics
۰٫۳۶۴Q4Iranian Journal Of Pediatrics
ایرانShahid Beheshti Univ Medical Sciences
 • Emergency Medicine
(تنظیم نشده)Archives Of Academic Emergency Medicine
ایرانKerman Univ Medical Sciences
 • Health Care Sciences & Services
 • Health Policy & Services
 • Public Health & Health Care Science
 • Social Sciences, General
(تنظیم نشده)International Journal Of Health Policy And Management
ایرانUniv Isfahan, Vice President Research & Technology
 • Mathematics
(تنظیم نشده)Transactions On Combinatorics
ایرانIran Univ Medical Sciences
 • Psychiatry
(تنظیم نشده)Iranian Journal Of Psychiatry And Clinical Psychology
ایرانIranian Research Inst Plant Protection
 • Plant Sciences
(تنظیم نشده)Rostaniha
ایرانHamadan Univ Medical Sciences
 • Public, Environmental & Occupational Health
(تنظیم نشده)Journal Of Research In Health Sciences
ایرانShahid Chamran Univ Ahvaz, Iran
 • Mechanics
(تنظیم نشده)Journal Of Applied And Computational Mechanics
ایرانUniv Isfahan, Vice President Research & Technology
 • Mathematics
(تنظیم نشده)International Journal Of Group Theory
ایرانTehran Univ Medical Sciences
 • Medicine, Research & Experimental
(تنظیم نشده)Nanomedicine Research Journal
ایرانUniv Kashan Press
 • Nanoscience & Nanotechnology
(تنظیم نشده)Journal Of Nanostructures
ایرانRoyan Inst
 • Obstetrics & Gynecology
(تنظیم نشده)International Journal Of Fertility & Sterility
ایرانAcarological Society Iran
 • Entomology
(تنظیم نشده)Persian Journal Of Acarology