لیست مجلات با داوری آسان

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 
در جدول زیر فهرست مجلات با داوری آسان به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
انگلستانBmc
 • Veterinary Medicine/Animal Health
 • Veterinary Sciences
 • Plant & Animal Science
۱٫۶۹۵Q2اشتراک تهیه کنید
آلمانSciendo
 • Veterinary Medicine/Animal Health
 • Veterinary Sciences
 • Plant & Animal Science
۰٫۸Q3اشتراک تهیه کنید
اسلواکیFrontiers Media Sa
 • Microbiology
 • Virology
۱٫۱۶۲Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Anatomy & Morphology
 • Zoology
 • Animal Sciences
 • Plant & Animal Science
۱٫۲۶۱Q3اشتراک تهیه کنید
مجارستانHungarian Natural History Museum
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۰٫۹۲۳Q4اشتراک تهیه کنید
بلغارستانInst Zoology, Bas
 • Plant & Animal Science
 • Zoology
۰٫۴۴۸Q4اشتراک تهیه کنید
اسپانیاJuan Jose Lopez-ibor Foundation
 • Neurosciences
 • Psychiatry
 • Psychiatry/Psychology
۱٫۱۹۶Q4اشتراک تهیه کنید
اسپانیاElsevier Espana
 • Urology & Nephrology
 • Clinical Medicine
۰٫۹۹۴Q4اشتراک تهیه کنید
آمریکاCognizant Communication Corp
 • Integrative & Complementary Medicine
 • Neurosciences
 • Neurology
 • Neuroscience & Behavior
۰٫۱۴۳Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانSage Publications Ltd
 • Integrative & Complementary Medicine
 • Health Care Sciences & Services
 • Clinical Medicine
۲٫۲۶۷Q3اشتراک تهیه کنید
آمریکاOld City Publishing Inc
 • Computer Science, Information Systems
 • Telecommunications
 • Information Technology & Communication Systems
 • Computer Science
۱٫۰۱۳Q4اشتراک تهیه کنید
هلندElsevier
 • Computer Science, Information Systems
 • Telecommunications
 • Information Technology & Communication Systems
 • Computer Science
۴٫۱۱۱Q2اشتراک تهیه کنید
فرانسهPublications Scientifiques Du Museum, Paris
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۰٫۳۴۵Q4اشتراک تهیه کنید
آمریکاHuman Kinetics Publ Inc
 • Rehabilitation
 • Sport Sciences
 • Clinical Medicine
۲٫۹۲۹Q2اشتراک تهیه کنید
انگلستانSage Publications Ltd
 • Computer Science, Artificial Intelligence
 • Psychology, Experimental
 • Social Sciences, Interdisciplinary
 • Psychology
 • Ai, Robotics, And Automatic Control
 • Psychiatry/Psychology
۱٫۹۴۲Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانPergamon-elsevier Science Ltd
 • Substance Abuse
 • Psychology, Clinical
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۳٫۹۱۳Q1اشتراک تهیه کنید
اسپانیاSocidrogalcohol
 • Clinical Medicine
 • Substance Abuse
۲٫۹۷۹Q3اشتراک تهیه کنید
انگلستانHindawi Ltd
 • Chemistry, Applied
 • Chemistry, Physical
 • Engineering, Chemical
 • Chemistry
۴٫۲۳۲Q1اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Materials Science & Engineering
 • Materials Science, Composites
 • Materials Science
۲٫۸۷Q3اشتراک تهیه کنید
آلمانWiley-v C H Verlag Gmbh
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Materials Science & Engineering
 • Materials Science
۳٫۸۶۲Q2اشتراک تهیه کنید