لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
لهستانUniv Life Sciences Lublin
 • Agricultural Sciences
 • Horticulture
۰٫۶۷۳Q4اشتراک تهیه کنید
برزیلUniv Estadual Maringa, Pro-reitoria Pesquisa Pos-graduacao
 • Agricultural Sciences
 • Agronomy
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
برزیلUniv Estadual Maringa, Pro-reitoria Pesquisa Pos-graduacao
 • Agriculture, Dairy & Animal Science
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
برزیلUniv Estadual Maringa, Pro-reitoria Pesquisa Pos-graduacao
 • Multidisciplinary Sciences
 • Multidisciplinary
۰٫۵۵Q4اشتراک تهیه کنید
Gozdarski Inst Slovenije
 • Forestry
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
مجارستانHungarian Acad Sciences, Forestry Commission
 • Forestry
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
لهستانPolskie Towarzystwo Botaniczne
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۰٫۹۴۳Q4اشتراک تهیه کنید
کرواسیUniv Zagreb, Sch Dental Medicine
 • Dentistry, Oral Surgery & Medicine
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
Univ Free State, Dept Quantity Surveying & Construction Management
 • Management
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
لهستانSciendo
 • Agriculture, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
هلندElsevier
 • Medical Research, General Topics
 • Parasitology
 • Tropical Medicine
 • Clinical Medicine
۳٫۱۱۲Q1اشتراک تهیه کنید
Lodz Univ Press
 • Literature, Romance
 • Language & Linguistics
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
Sciendo
 • Computer Science, Theory & Methods
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
Sciendo
 • Film, Radio, Television
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
آلمانSciendo
 • Mathematics
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
برزیلPro-reitoria Pesquisa Pos-graduaco-ufersa
 • Veterinary Sciences
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
اسلواکیFrontiers Media Sa
 • Microbiology
 • Virology
۱٫۱۶۲Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Anatomy & Morphology
 • Zoology
 • Animal Sciences
 • Plant & Animal Science
۱٫۲۶۱Q3اشتراک تهیه کنید
مجارستانHungarian Natural History Museum
 • Animal Sciences
 • Zoology
 • Plant & Animal Science
۰٫۹۲۳Q4اشتراک تهیه کنید
بلغارستانInst Zoology, Bas
 • Plant & Animal Science
 • Zoology
۰٫۴۴۸Q4اشتراک تهیه کنید