تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری

مدت زمان داوری کمتر از
 
روز
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشرزمان داوری مقاله(تصمیم نهایی)رشته تخصصیImpact Factor Q نام مجله
چینShenyang Pharmaceutical Univ ۱۰۲ روز
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۱۰٫۲Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
ایتالیاFerrata Storti Foundation ۵۶ روز
 • Cardiovascular & Hematology Research
 • Hematology
 • Clinical Medicine
۱۰٫۱Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندElsevier Sci Ltd ۱۲۳ روز
 • Endocrinology & Metabolism
۱۰Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd ۴۰ روز
 • Research/Laboratory Medicine & Medical Technology
 • Medical Laboratory Technology
 • Clinical Medicine
۱۰Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانWiley ۸۲ روز
 • Engineering, Biomedical
 • Nanoscience & Nanotechnology
 • Materials Science, Biomaterials
 • Materials Science
۱۰Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندElsevier ۱۴۵ روز
 • Computer Science, Interdisciplinary Applications
 • Computer Science & Engineering
 • Computer Science
۱۰Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندElsevier Sci Ltd ۸۷ روز
 • Food Science & Technology
 • Agriculture/Agronomy
 • Agricultural Sciences
۹٫۹Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاAcademic Press Inc Elsevier Science ۷۲ روز
 • Physical Chemistry/Chemical Physics
 • Chemistry, Physical
 • Chemistry
۹٫۹Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندElsevier ۸۱ روز
 • Engineering, Chemical
 • Water Resources
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
۹٫۹Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd ۸۱ روز
 • Political Science & Public Administration
 • Transportation
 • Social Sciences, General
۹٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۸۸ روز
 • Psychology, Clinical
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۹٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاMosby-elsevier ۷۹ روز
 • Obstetrics & Gynecology
 • Reproductive Medicine
 • Medical Research, Organs & Systems
 • Clinical Medicine
۹٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانPergamon-elsevier Science Ltd ۹۶ روز
 • Engineering, Mechanical
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Mechanics
 • Mechanical Engineering
 • Engineering
۹٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاCell Press ۱۲۲ روز
 • Research/Laboratory Medicine & Medical Technology
 • Genetics & Heredity
 • Molecular Biology & Genetics
۹٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانW B Saunders Co-elsevier Inc ۸۸ روز
 • Endocrinology, Nutrition & Metabolism
 • Endocrinology & Metabolism
 • Biology & Biochemistry
۹٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندElsevier ۸۰ روز
 • Environmental Sciences
 • Environment/Ecology
۹٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۶۱ روز
 • Environmental Studies, Geography & Development
 • Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
 • Social Sciences, General
۹٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
Elsevier ۱۲۶ روز
 • Green & Sustainable Science & Technology
 • Geography, Physical
 • Environmental Sciences
۹٫۷Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانPergamon-elsevier Science Ltd ۱۳۶ روز
 • Environment/Ecology
 • Soil Science
 • Agricultural Sciences
۹٫۷Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
ایرلندElsevier Ireland Ltd ۸۲ روز
 • Oncogenesis & Cancer Research
 • Oncology
 • Clinical Medicine
۹٫۷Q1اشتراک طلایی تهیه کنید