تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری

مدت زمان داوری کمتر از
 
روز
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشرزمان داوری مقاله(تصمیم نهایی)رشته تخصصیImpact Factor Q نام مجله
استرالیاAustralian Physiotherapy Assoc ۴۲ روز
 • Orthopedics, Rehabilitation & Sports Medicine
 • Orthopedics
 • Rehabilitation
 • Clinical Medicine
۱۲٫۱Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاCenters Disease Control & Prevention ۵۶ روز
 • Clinical Immunology & Infectious Disease
 • Immunology
 • Infectious Diseases
۱۱٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانElsevier Sci Ltd ۵۱ روز
 • Clinical Medicine
 • Oncology
۱۱٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانPergamon-elsevier Science Ltd ۱۰۲ روز
 • Environmental Sciences
 • Environment/Ecology
۱۱٫۸Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندElsevier ۱۲۰ روز
 • Construction & Building Technology
 • Green & Sustainable Science & Technology
 • Energy & Fuels
 • Environmental Engineering & Energy
 • Engineering
۱۱٫۷Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندElsevier ۴ روز
 • Biology & Biochemistry
 • Biology
 • Biophysics
۱۱٫۷Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندShanghai Univ Sport ۸۴ روز
 • Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
 • Sport Sciences
 • Sociology & Social Sciences
 • Clinical Medicine
۱۱٫۷Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانWiley ۷۷ روز
 • Biodiversity Conservation
 • Ecology
 • Environmental Sciences
 • Environment/Ecology
۱۱٫۶Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Inc ۳۹ روز
 • Aquatic Sciences
 • Fisheries
 • Plant & Animal Science
۱۱٫۵Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانCell Press ۶۶ روز
 • Molecular Biology & Genetics
 • Genetics & Heredity
۱۱٫۴Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd ۸۴ روز
 • Social Sciences, General
 • Communication
۱۱٫۴Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانElsevier Sci Ltd ۴۱ روز
 • Agricultural Engineering
 • Biotechnology & Applied Microbiology
 • Energy & Fuels
 • Biology & Biochemistry
۱۱٫۴Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
ایرلندElsevier Ireland Ltd ۱۳۱ روز
 • Neurosciences & Behavior
 • Psychiatry
 • Psychiatry/Psychology
۱۱٫۳Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانElsevier Sci Ltd ۱۳۲ روز
 • Energy & Fuels
 • Engineering, Chemical
 • Environmental Engineering & Energy
 • Engineering
۱۱٫۲Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
Springernature ۸۴ روز
 • Engineering, Aerospace
 • Remote Sensing
 • Telecommunications
 • Aerospace Engineering
 • Engineering
۱۱٫۲Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانElsevier Sci Ltd ۸۲ روز
 • Chemistry, Applied
 • Chemistry, Organic
 • Polymer Science
 • Agricultural Chemistry
 • Chemistry & Analysis
 • Organic Chemistry/Polymer Science
۱۱٫۲Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندElsevier ۹۲ روز
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Biophysics
 • Oncology
 • Oncogenesis & Cancer Research
 • Clinical Medicine
۱۱٫۲Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکاWiley ۱۰۸ روز
 • Clinical Neurology
 • Neurosciences
 • Neurosciences & Behavior
 • Neuroscience & Behavior
۱۱٫۲Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستانBmc ۹۸ روز
 • Cell Biology
 • Medicine, Research & Experimental
 • Medical Research, General Topics
 • Clinical Medicine
۱۱Q1اشتراک طلایی تهیه کنید
آلمانWiley-v C H Verlag Gmbh ۹۴ روز
 • Optics
 • Physics, Applied
 • Physics, Condensed Matter
 • Applied Physics/Condensed Matter/Materials Science
 • Physics
۱۱Q1اشتراک طلایی تهیه کنید