لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
برزیلActa Cirurgica Brasileira
 • Clinical Medicine
 • Surgery
۱٫۳۸۸Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Medicine, General & Internal
 • General & Internal Medicine
 • Clinical Medicine
۱٫۲۶۴Q3اشتراک تهیه کنید
کرواسیSestre Milosrdnice Univ Hospital
 • Medicine, General & Internal
 • Clinical Medicine
۰٫۷۸Q4اشتراک تهیه کنید
کلمبیاUniv Catolica Colombia, Fac Diseno
 • Psychology, Clinical
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
سوئیسKarger
 • Biology & Biochemistry
 • Pathology
۲٫۳۱۹Q3اشتراک تهیه کنید
سوئدActa Dermato-venereologica
 • Medical Research, Organs & Systems
 • Dermatology
 • Clinical Medicine
۴٫۴۳۷Q1اشتراک تهیه کنید
کرواسیCroation Dermatovenerological Soc
 • Clinical Medicine
 • Dermatology
۱٫۲۵۶Q4اشتراک تهیه کنید
ایتالیاSpringer-verlag Italia Srl
 • Endocrinology, Nutrition & Metabolism
 • Endocrinology & Metabolism
 • Biology & Biochemistry
۴٫۲۸Q2اشتراک تهیه کنید
رومانیEditura Acad Romane
 • Endocrinology & Metabolism
 • Clinical Medicine
۰٫۸۷۷Q4اشتراک تهیه کنید
جمهوری چکNarodni Muzeum - Prirodovedecke Muzeum
 • Plant & Animal Science
 • Entomology
۰٫۷۳۷Q4اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Heidelberg
 • Behavioral Sciences
 • Zoology
 • Animal Sciences
 • Plant & Animal Science
۱٫۲۳۱Q3اشتراک تهیه کنید
صربستانUniv Nis, Fac Medicine
 • Medicine, General & Internal
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
سوئیسSpringer Int Publ Ag
 • Geochemistry & Geophysics
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
هلندSpringer
 • Geochemistry & Geophysics
 • Geosciences
۱٫۳۲۴Q4اشتراک تهیه کنید
Geografski Inst Antona Melika Zrc Sazu
 • Geography, Physical
 • Geosciences
۱٫۶۹۸Q4اشتراک تهیه کنید
لهستانPolska Akad Nauk, Polish Acad Sciences, Univ Warsaw, Geology Dept
 • Earth Sciences
 • Geology
 • Geosciences
۰٫۹۸۳Q4اشتراک تهیه کنید
چینWiley
 • Geosciences, Multidisciplinary
 • Earth Sciences
 • Geosciences
۱٫۸۸۶Q3اشتراک تهیه کنید
آلمانSpringer Heidelberg
 • Geological, Petroleum & Mining Engineering
 • Engineering, Geological
 • Geosciences
۵٫۸۵۶Q1اشتراک تهیه کنید
اسلوونیUniv Maribor
 • Engineering, Geological
 • Engineering
۰٫۵Q4اشتراک تهیه کنید
جمهوری چکUniv Palackeho & Olomouci, Fak Telesne Kultury
 • Sport Sciences
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید