لیست مجلات با داوری سریع

(آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲)
 
 

تغییر زمان داوری اشتراک تهیه کنید

مدت زمان داوری کمتر از
 
هفته
در جدول زیر فهرست مجلات با زمان داوری کمتر از بیست هفته به ترتیب نام مجله نشان داده شده است.
کشورناشررشته تخصصیImact Factor Q نام مجله
مکزیکInst Nac Pediatria
 • Pediatrics
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
کرواسیSciendo
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۲٫۲۳Q4اشتراک تهیه کنید
هلندInst Materia Medica, Chinese Acad Medical Sciences
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۱۱٫۴۱۳Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانNature Publ Group
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Pharmacology & Pharmacy
 • Pharmacology & Toxicology
۶٫۱۵Q1اشتراک تهیه کنید
لهستانPolish Acad Sciences Inst Physics
 • Physics, Multidisciplinary
 • Physics
۰٫۵۷۷Q4اشتراک تهیه کنید
لهستانJagiellonian Univ Press
 • Physics, Multidisciplinary
 • Physics
۰٫۷۴۸Q4اشتراک تهیه کنید
چینChinese Physical Soc
 • Physics, Multidisciplinary
 • Physics
۰٫۸۱۹Q4اشتراک تهیه کنید
اسلواکیSlovak Acad Sciences Inst Physics
 • Physics, Multidisciplinary
۰Q4اشتراک تهیه کنید
چینPeking Univ Press
 • Chemistry, Physical
 • Chemistry
۲٫۲۶۸Q3اشتراک تهیه کنید
لهستانSpringer Heidelberg
 • Plant & Animal Science
 • Plant Sciences
۲٫۳۵۴Q2اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Biology & Biochemistry
 • Physiology
۶٫۳۱۱Q1اشتراک تهیه کنید
مکزیکUniv Nac Autonoma Mexico, Inst Investigaciones Filologicas
 • Literary Theory & Criticism
 • Literature
(تنظیم نشده)اشتراک تهیه کنید
لهستانPolskie Towarzystwo Farmaceutyczne
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۰٫۳۳Q4اشتراک تهیه کنید
مجارستانBudapest Tech
 • Engineering, Multidisciplinary
 • Engineering
۱٫۸۰۶Q3اشتراک تهیه کنید
لهستانJagiellonian Univ, Inst Environmental Sciences
 • Microbiology
 • Biology
۰٫۸۹۲Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانWiley
 • Clinical Psychology & Psychiatry
 • Psychiatry
 • Neurosciences & Behavior
 • Psychiatry/Psychology
۶٫۳۹۲Q1اشتراک تهیه کنید
هلندElsevier
 • Psychology, Experimental
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۱٫۷۳۴Q4اشتراک تهیه کنید
انگلستانSage Publications Ltd
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
 • Radiology, Nuclear Medicine & Imaging
 • Clinical Medicine
۱٫۹۹Q3اشتراک تهیه کنید
پرتغالPublisaude-edicoes Medicas Lda
 • Clinical Medicine
 • Rheumatology
۱٫۲۹Q4اشتراک تهیه کنید
برزیلUniv Fed Rio Grande Do Sul
 • Plant & Animal Science
 • Veterinary Sciences
۰٫۳۳۷Q4اشتراک تهیه کنید